In onze webwinkel betaal je pas na ontvangst. Je mag een Account aanmaken.

Vakopleiding vervolgcursus

Inhoud van de Vervolgcursus (= 3de en 4de jaar)

De Vervolgcursus, het 3de en 4de jaar, is een vervolg op de basiscursus dus bestemd voor mensen die minimaal de basiscursus gevolgd moeten hebben.
In het 3de jaar wordt er namelijk dieper ingegaan op het therapeutisch gebruik van kruiden en dan is een basiskennis van geneeskruiden vereist.
DE nadruk ligt nu op toepassing en gebruik van kruiden bij allerlei aandoeningen en ook de Bloesemremedies worden behandeld.

Het uitgangspunt in de lessen zijn de verschillende orgaansystemen, gerangschikt in 4 blokken.
In elk blok worden de meest voorkomende aandoeningen behandeld en de daarbij passend kruiden.

Aan het begin van elk blok wordt beknopt ingegaan op anatomie, fysiologie en pathologie van het desbetreffende orgaansysteem. Daarna is er ruim aandacht voor de natuurgeneeskundige visie en de geestelijke achtergrond van ziekte en gezondheid. Bij elke aandoening wordt bekeken hoe deze ontstaat, wat de symptomen zijn en wat je er met behulp van kruiden en natuurgeneeskunde
aan kan doen. Ook voedingsadviezen, voedingssupplemen­ten en andere begeleidende therapieën worden daarbij besproken. De Bloesemremedies worden apart besproken.

Binnen elk orgaansysteem komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Anatomie en fysiologie:van elk orgaan worden de bouw en functie beknopt besproken.
  • Pathologie: 
   de meest voorkomende ziektes van dat orgaan worden besproken en toegelicht vanuit de natuurgeneeskundige visie en geestelijke achtergrond; het ontstaan en verloop van de ziektes komen aan de orde
 • Kruidentherapie: er wordt bekeken welke kruiden in aanmerking komen bij de verschillende aandoeningen en waarom. Het gaat erom de juiste kruiden te leren kiezen en te weten welke processen door deze kruiden in werking worden gezet. Verder zijn dosering en gebruik belangrijk. Nieuwe kruiden krijgen extra aandacht.
 • Natuurgeneeskundige therapie: het gaat erom inzicht te krijgen wat er lichamelijk en geestelijk aan de hand is. We gaan uit van de natuurgeneeskundige visie op het ontstaan van ziektes en de geestelijke achtergrond daarbij. Typische natuurgeneeskundige methoden en voedingssupplementen komen aan de orde, evenals advies tot verandering in leef- en denkwijze.
 • Praktijkvoorbeelden: uitgaande van casussen wordt een juist behandelingsplan opgesteld en uitgewerkt.

Aan het eind van elk orgaanblok krijg je een aantal vragen en casussen mee naar huis als studiehulp en wordt er een toets afgenomen. Voor diegenen die examen willen doen, zijn deze opdrachten en toetsen verplicht.

Aan het eind van het 3e jaar is er een afsluitende toets over de totale lesstof van het 3e jaar. Deze toets telt mee voor het examen.

In het derde jaar komen de volgende orgaansystemen aan de orde:

   1. het bloedvatenstelsel: bloed, bloedvaten, circulatie en hart
   2. het luchtwegstelsel: keel, neus, oren, holtes, bronchiën en longen
   3. a. de urinewegen: nieren, blaas
    b. de geslachtsorganen: man, vrouw
   4. het spijsverteringsstelsel: maag, darmen, lever, gal en pancreas

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven.

Toelatingseisen

Iedereen die in heeft in kruiden en zich wil verdiepen in de
natuurlijke geneeskunde kan deze opleiding volgen
Er is dus geen vooropleiding nodig.

Lesdagen

Klik hier voor een overzicht van de lesdagen en -tijden en de startdata voor het studiejaar 2019/2020.

Kosten

De kosten per cursusjaar bedragen: € 770,–of 850,–(Amsterdam)

Het examengeld: € 90,–

Termijnbetaling is mogelijk als het nodig is, er komen dan bankkosten bij nl. 2 euro per termijn.
Je mag dit formulier gebruiken: Betalingsregeling

Klachtenprocedure

de volgende klachtenprocedure wordt gehanteerd:

Het kenbaar maken van de klacht:

 • eerst wordt de klacht met de eigen docent besproken.
 • als dat lastig is kan er gecommuniceerd worden met de hoofddocent van de opleiding dus
  rechtstreeks met het Kruidenrijk mondeling of per telefoon.

Het verwerken van de klacht:

 • de klacht wordt direct serieus genomen en met de desbetreffende
  personen besproken; daarover krijgt de betrokkene binnen tien dagen antwoord.
 • mocht uitvoerig onderling overleg geen oplossing bieden, dan kan er, in het
  uiterste geval, een onafhankelijke partij ingeschakeld worden om tot overeenstemming te komen. Deze commissie behandeld binnen 10 dagen de klacht vertrouwelijk, de uitspraak is bindend.
 • De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit:
  de Heer Peter Nouwens, organisatieadvies en mediation, Langestraat 25a, 5038 SC Tilburg
  Dr. Wilma Caris-Verhallen, klachtencommissie Den Bosch woonachtig te Haaren
 • afgehandelde klachten worden voor een termijn van één jaar  vertrouwelijk bewaard.

De Kruidentuin

Kapelweg 9
5076 TK Haaren (NBr)

Certificaat Skal-2020

Kantoor

Belversestraat 40a
5076 PZ Haaren (NBr)

Privacy Beleid

Telefoon

06-38 73 15 63  (Rene)
06-33 66 33 57  (Yvonne)

Email

aankoop: bestelling@kruidenrijk.nl
cursus: cursus@kruidenrijk.nl
advies: yvonne@kruidenrijk.nl
algemeen: info@kruidenrijk.nl