In onze webwinkel betaal je pas na ontvangst. Je mag een Account aanmaken.

Vakopleiding Examenjaar

Inhoud van het 4e jaar

In deze jaarcursus komen de resterende onderwerpen aan de orde en het eind­examen wordt voorbereid.
Verder is de aanpak hetzelfde als in het derde jaar. Aan het eind van de cursus wordt je geacht in staat te zijn een totaal behandelingsplan te maken voor mensen met een hulpvraag.
Je beschikt dan over voldoende parate kennis, inzicht in ziekte en gezondheid, en je geeft blijk van je mensenkennis en intuïtie.

Er worden nog enkele nieuwe kruiden besproken,  en de overige orgaansystemen komen aan de orde:

 1. de huid
 2. het zenuwstelsel, hoofd en ogen
 3. het hormoonstelsel: de geslachtsorganen, de bijnieren en de schildklier

Dit vierde jaar wordt afgesloten met een eindexamen voor diegenen die dat willen.
Zij ontvangen een diploma. De anderen ontvangen een certificaat als bewijs dat ze de vakopleiding gevolgd hebben.

Dit diploma geeft niet automatisch aansluiting bij een beroepsvereniging.
Daarvoor moet je eerst aan hun eisen voldoen. Wel kun je nu al een eigen praktijk voeren.
Of de kruidenkennis inzetten naast andere geneeswijzen, zoals veel gediplomeerden doen.

Lesdagen

Klik hier voor een overzicht van de lesdagen voor het studiejaar 2020/2021.

Kosten

Het examengeld:
€ 90,–

Klachtenprocedure

de volgende klachtenprocedure wordt gehanteerd:

Het kenbaar maken van de klacht:

 • eerst wordt de klacht met de eigen docent besproken.
 • als dat lastig is kan er gecommuniceerd worden met de hoofddocent van de opleiding dus
  rechtstreeks met het Kruidenrijk mondeling of per telefoon.

Het verwerken van de klacht:

 • de klacht wordt direct serieus genomen en met de desbetreffende
  personen besproken; daarover krijgt de betrokkene binnen tien dagen antwoord.
 • mocht uitvoerig onderling overleg geen oplossing bieden, dan kan er, in het
  uiterste geval, een onafhankelijke partij ingeschakeld worden om tot overeenstemming te komen. Deze commissie behandeld binnen 10 dagen de klacht vertrouwelijk, de uitspraak is bindend.
 • De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit:
  de Heer Peter Nouwens, organisatieadvies en mediation, Langestraat 25a, 5038 SC Tilburg
  Dr. Wilma Caris-Verhallen, klachtencommissie Den Bosch woonachtig te Haaren
 • afgehandelde klachten worden voor een termijn van één jaar vertrouwelijk bewaard.

De Kruidentuin

Kapelweg 9
5076TK Haaren(NBr)


Certificaat Skal-2020

Kantoor

Belversestraat 40a
5076 PZ Haaren (NBr)

Privacy Beleid

Telefoon

06-38 73 15 63  (Rene)
06-33 66 33 57  (Yvonne)

Email

aankoop: bestelling@kruidenrijk.nl
cursus: cursus@kruidenrijk.nl
advies: yvonne@kruidenrijk.nl
algemeen: info@kruidenrijk.nl